Miquel Villà Bassols

Barcelona, España, 1901 - 1988