Visitas privadas

O programa de visitas guiadas privadas está dirixido a particulares, empresas e entidades que desexen ofrecer aos seus clientes ou empregados a oportunidade de coñecer o Museo e as súas exposicións de forma especial e preferente. Así mesmo, pódense realizar percorridos temáticos adaptados aos intereses dos asistentes (arquitectura, teatro, historia, movementos, etc.).

Máis información:

Área de Patrocinio e Xestión de Espazos

Tel. (+34) 91 774 1000 ext. 2025

visitas.privadas@museoreinasofia.es

Share