Tarxeta anual de Museos Estatais

Con esta tarxeta pódese visitar, tantas veces como se desexe, os museos estatais que se detallan abaixo. Ten unha validez dun ano dende a data de compra.

Adquisición nas taquillas. Entrégase no momento.

A entrada do Museo non se entrega anticipadamente.

Facilítase exclusivamente o día da visita.

Para acceder aos museos débese presentar a tarxeta xunto co DNI (imprescindible para acreditar a titularidade da tarxeta).

Museos incluídos na Tarxeta Anual de Museos Estatais:

En Cartagena (Murcia)
Museo Nacional de Arqueología Subacuática ARQUA

En Madrid
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Museo Nacional del Prado
Museo Arqueológico Nacional
Museo Cerralbo
Museo de América
Museo del Traje. CIPE
Museo Nacional de Antropología
Museo Nacional de Artes Decorativas
Museo del Romanticismo
Museo Sorolla

En Mérida (Badajoz)
Museo Nacional de Arte Romano

En Santillana del Mar (Cantabria)
Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira

En Toledo
Museo del Greco
Museo Sefardí

En Valencia
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias "González Martí"

En Valladolid
Museo Nacional de Escultura
Museo Casa de Cervantes