Entrada reducida con acreditación

50% para voluntarios culturais, membros de familias numerosas, persoal de museos non adscritos ao Ministerio de Cultura e Deporte.

Recollida de entradas nas taquillas do Museo tras presentar o documento oficial acreditativo válido en cada caso e debidamente actualizado, que reflicta de forma visible o período de validez ou data de caducidade.

No caso de que os documentos non inclúan fotografía deberase mostrar o DNI ou o pasaporte.