Entrada gratuíta con acreditación

Recollida de entradas nos despachos de billetes do Museo, tras presentar o documento oficial acreditativo válido para cada caso. É imprescindible que este reflicta a data de caducidade.

Poderán beneficiarse todos os públicos que poidan acreditar esta condición, independentemente da súa nacionalidade.

No caso de que os documentos non inclúan fotografía, deberase mostrar o DNI ou o pasaporte.Menores de 18 anos.

 • Maiores de 65 anos
 • Estudantes ata 25 anos (recoméndase aos alumnos estranxeiros presentar o carné internacional de estudantes, ISIC)
 • Xornalistas
 • Titulares de carné xove ou similar
 • Persoas con discapacidade. Tamén poderá acceder ao Museo de forma gratuíta a persoa que a acompañe, sempre e cando esta sexa imprescindible para que aquela poida realizar a súa visita (debe constar esta circunstancia na tarxeta de discapacidade e/ou na resolución expedida polos organismos das administracións públicas)
 • Desempregados
 • Persoal docente (recoméndase aos profesores estranxeiros presentar o carné internacional de profesor ITIC)
 • Grupos familiares integrados por polo menos un adulto e tres descendentes (ou dous, se un deles ten algunha discapacidade), incluídos no mesmo título de familia numerosa
 • Guías oficiais de turismo
 • Fundación Museo Reina Sofía
 • Fundación Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
 • Persoal que presta os seus servizos nos museos adscritos ao Ministerio de Educación, Cultura e Deporte de España

Os membros das seguintes asociacións:

Os integrantes das seguintes institucións e asociacións deben recoller a súa entrada no mostrador de acceso preferente do edificio Sabatini.

A Colectiva (Asociación Profesional de Artistas de Galicia)
AAVA (Asociación de las Artes Visuales de Asturias)
AAVIB (Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears)
Acción! MAD (Asociación Acción! MAD)
AEM (Asociación Española de Museólogos)
AICAV (Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales)
ANABAD (Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas)
APROHA (Asociación Profesional Española de Historiadores del Arte)
AVA Castilla y León (Artistas Visuales Agrupados de Castilla y León)  
AVAEX (Asociación de Artistas Visuales y Asociados de Extremadura)
AVAM (Artistas Visuales Asociados de Madrid)
AVeR (Artistas Visuales en Red)
AVVAC (Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló)
CIMAM (Comité Internacional de Museos de Arte Moderno)
COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid)
Consorcio de Galerías españolas de Arte Contemporáneo
GEIIC (Grupo Español del International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works)
IAA/AIAP (International Association of Art/Association Internationale des Arts Plastiques/Asociación Internacional de Artes Plásticas)
IAC (Instituto de Arte Contemporáneo)
ICOM (Consejo Internacional de Museos)
ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios)
MAV (Asociación de Mujeres en las Artes Visuales)
PAAC (Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya)
UAVA (Unión de Artistas Visuales de Andalucía)
Unión AC (Unión de Artistas Contemporáneos de España)