Durante a visita

En todo o museo

O tícket é válido durante todo o día, salvo nas exposicións nas que se estableza un pase horario para o acceso. É posible saír e regresar ao Museo. Requírese conservar o tícket de entrada durante toda a visita, xa que pode ser solicitado en calquera momento polo persoal do Museo. O acceso ás terrazas do Edificio Nouvel e ao xardín do Edificio Sabatini é gratuíto. Ver planos.


Está permitido realizar fotografías sen flash e sen trípode, monopé ou calquera outro elemento de estabilización de cámaras fotográficas; agás nos lugares nos que se indique o contrario. Non está permitido facer fotografías en toda a sala 206 (Guernica) nin realizar gravación de imaxes.


Os visitantes dispoñen de mochilas portabebés de préstamo en ambas as dúas consignas.
Está permitido o uso de carriños de bebé.


21ºC

Por motivos de conservación das obras, as salas de exposición mantéñense a unha temperatura constante de 21 ºC. En días cálidos recoméndase facer a visita cunha peza de abrigo.


O servizo de gardarroupa e consignas ten un límite de capacidade para vultos de gran tamaño. Máis información sobre as medidas en consignas.


Non se pode acceder ao Museo con animais, agás no caso de cans guía e cans de asistencia.


  • O Museo non dispón de lugares para depositar medios de transporte como patinetes, triciclos, bicicletas pregables, etc. polo tanto, non é posible acceder con eles.
  • Non se pode acceder ao Museo con comida nin bebida.
  • Está prohibido fumar en todo o Museo, mesmo nos espazos ao aire libre.
  • Non se permite tocar as obras, exceptuando as actividades nas que así se indique.

Nas salas

A colaboración do visitante é imprescindible para a conservación das obras e para favorecer a calidade da visita do resto de visitantes.
 
Grazas por respectar estas recomendacións:  

  • Os nenos deben ir acompañados durante a visita por un adulto.
  • Non está permitida a entrada ás salas de exposición con mochilas, bolsas e maletas que superen as medidas de 30 x 30 cm.
    
  • Non se pode acceder ás salas con obxectos punzantes.
    
  • Permítese realizar explicacións ao grupo durante a visita. En beneficio de todos os visitantes, é preciso moderar o ton de voz e manter o teléfono móbil en «modo silencio». Para maior comodidade, o Museo dispón dun servizo de radioguías e audioguías.
    
  • O desaloxo das salas de exposicións comeza 15 minutos antes do horario de peche.