Despois da visita

Imaxe Palacio Cristal
Imagen Palacio Cristal
  • Recoméndase visitar a tenda e libraría La Central, especializada en humanidades. O seu fondo, de máis de 65.000 títulos, está dedicado en gran parte á arte e contén toda a bibliografía relacionada coas exposicións e actividades do Museo.