Sedes e espazos

Edificio Sabatini

Fundado como Hospital de San Carlos no século XVIII, toma o seu nome actual de Francisco Sabatini (Palermo, Italia, 1722 – Madrid, 1797), arquitecto ilustrado encargado da súa construción. A fundación do hospital foi unha iniciativa de Carlos III enmarcada nun conxunto de medidas para dotar a Madrid de infraestruturas de hixiene e policía urbana. Tras unha primeira fase dirixida por José de Hermosilla (Llerena, Badajoz, 1715 – Madrid, 1776), Sabatini, procedente da corte borbónica do sur de Italia, completouno aplicando un sobrio estilo neoclásico inspirado no renacemento tardío.

Aínda que a morte do monarca en 1788 deixou o edificio inacabado, pronto comezou a funcionar como hospital, permanecendo en activo ata 1965. Tras anos en estado de abandono e diversas ameazas de derribo, a súa declaración como Monumento Histórico-Artístico en 1977 permitiu a súa supervivencia e uso público.

En 1980, Antonio Fernández Alba (Salamanca, 1927) emprendeu unha remodelación para o seu uso con fins expositivos. En 1986 o edificio comeza a albergar as actividades expositivas de centro de arte para, poucos anos despois, en 1990, converterse no actual Museo. Para a rehabilitación aproveitouse o perfil inacabado do hospital: o espazo exterior reservado a un segundo patio converteuse nunha praza pública que deu visibilidade ao Museo e o conectou coa calle Atocha; a ausencia de portada supliuse coa colocación das monumentais torres de vidro e aceiro que albergan os ascensores exteriores para permitir unha circulación máis fluída. Construídas polos arquitectos racionalistas José Luis Íñiguez de Onzoño (Bilbao, 1927) e Antonio Vázquez de Castro (Madrid, 1929) en colaboración co arquitecto británico Ian Ritchie (Sussex, Reino Unido, 1947), estas torres son unha das sinais de identidade do Museo.

O interior desprega en torno a un patio amplas galerías abovedadas sostidas por pilastras de pedra e salas de exposición, con vans abertos cara ao exterior e cara ao patio, que permiten regular a iluminación natural. O edificio contén así mesmo espazos alternativos, como son os sotos de ladrillo abovedados ou a sala de protocolo, antiga lencería do hospital co mobiliario orixinal, aos que se lle deu un uso expositivo.

Sede principal

Sede Sabatini

Edificio Nouvel

En 1999 convócase un concurso internacional para a ampliación do Museo Reina Sofía ao que se presentan propostas de arquitectos como Juan Navarro Baldeweg, Dominique Perrault, Zaha Hadid, Enric Miralles e Tadao Ando, entre outros. En 2001 ponse en marcha o proxecto gañador, firmado polo arquitecto Jean Nouvel (Fumel, Francia, 1945). Dende a súa orixe o edificio plantéxase, en palabras do seu autor, á sombra do Reina Sofía, é dicir, ao servizo do Edificio Sabatini, cuxas funcións expande e completa ao tempo que mantén o protagonismo da sede orixinal. En xuño de 2005 queda inaugurado o complexo do Edificio Nouvel, que comprende dous amplos espazos expositivos, biblioteca e centro de documentación, librerías, oficinas, café-restaurante, sala de protocolo e dous auditorios con capacidade para 200 e 400 espectadores respectivamente.

O conxunto arquitectónico adáptase á fachada suroeste do Edificio Sabatini e ao solar triangular que lle precede. Nel, Nouvel respecta o emprazamento de tres edificios preexistentes para a construción de tres novos módulos. Aínda que exentos, quedan comunicados entre si e co Edificio Sabatini en diversos niveles: a través dun gran beirado superior que conecta coa cornixa do hospital e reflicte o fluxo da cidade mediante as formas convexas de aluminio lacado en cor vermella, mediante pasarelas elevadas entre os edificios e a través dunha praza semipública que dialoga co contorno urbano. Funciona así como conector de diversa zonas da cidade (Estación de Atocha, Ronda de Atocha, barrio de Lavapiés) e evoca o patio de Sabatini na súa dobre natureza de espazo íntimo e diáfano.

Dende a súa inauguración, o fluxo de visitantes vertébrase de maneira plural, dado que o novo edificio proporciona unha entrada alternativa e conta con diversas conexións entre as galerías de Sabatini e os novos espazos de Nouvel. Unha distribución que xera diversos itinerarios posibles e impón unha neta distinción entre zonas de servizos e espazo expositivo.

Sede principal

imagen del Edificio Nouvel

Palacio de Cristal

O palacio de Cristal é unha das dúas sedes expositivas do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía no Parque de El Retiro de Madrid. Foi concibido orixinalmente como invernadoiro para a Exposición de Flora das Illas Filipinas (1887), colonia española por aquel entón e o seu deseño, a cargo do arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, reflicte a un tempo o impacto dos materiais de construción máis vangardistas da época e a historia do colonialismo do século XIX.

As columnas de ferro colado combinadas con grandes superficies de cristal e a súa planta diáfana resultan de gran monumentalidade e foro, na súa época, moi novidosas. Durante a Exposición de 1887, o Palacio de Cristal presentaba espécimes de vexetación exótica enmarcados nun contexto arquitectónico tecnicamente innovador, unha fusión destinada a producir unha imaxe de fantasía e irrealidade nos visitantes.

Tras a exposición de 1887, o Palacio de Cristal utilizouse como sede da Exposición Nacional de Bellas Artes que durante un tempo se celebrou con regularidade. Dende 1990 alberga proxectos e instalacións específicas de artistas contemporáneos.

Palacio de Cristal

Sede Cristal

Palacio de Velázquez

O Palacio de Velázquez (1883) é, xunto ao Palacio de Cristal, unha das dúas sedes expositivas do Museo Reina Sofía no Parque del Retiro de Madrid. Toma o seu nome do arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, quen tamén colaborou na construción co ceramista Daniel Zuloaga e o enxeñeiro Alberto del Palacio.

O edificio, próximo ao historicismo neorrenacentista, é de planta ampla, cuberta con bóvedas de estrutura de ferro e con iluminación natural, grazas á superficie acristalada. Concibido como pavillón principal da Exposición Internacional de Minería, Artes Metalúrxicas, Cerámica, Cristalería e Augas Minerais de 1883, segue o modelo que Joseph Paxton estableceu no Crystal Palace de Londres en 1851.

Dende 1987 acolleu exposicións monográficas de artistas como Cindy Sherman, Nan Goldin, Juan Muñoz e José Manuel Broto, xunto a outros moitos. Pechado por reformas en 2005, volvía abrir as súas portas en 2010 cunha retrospectiva dedicada a Miralda.

Palacio de Velázquez

Palacio de Velázquez