Eginkizuna

Sofia Museoaren programa, museoek instituzio gisa jarraitu duten eredu historikoaren ordezkoa izanik, bere funtzioaren birdefinizio batean oinarritzen da. Eremu publikoan gizartekoitasunerako eta elkarrizketarako gune insterstizial berriak sortzeko gai den tokia da. Kontsumoa eta salgaiak gailendu diren gizartean, eta ekoizpenaren hausketak eragindako mapa geopolitiko, klase sozial, harreman eta subjektibotasun berrien erresistentzia-ereduak proposatzen ditu. Museoaren lan egiteko ildoak, narrazio berrien sorreran, bitartekaritza eredu berrietan eta ikuslego aktibo baten formakuntzan kokatzen dira.

Museoak erdigune-periferia dinamikari eta esanahi bakarreko arte historiaren ikuspegiari erantzuten dio. Ikuspegi hauek kontinente handietan bilduak egotetik, kartografia aldakorreko uhartedi modukoetan bihurtu dira, harreman ezberdinak sortuz. Beste modernitateak, lehen menpekoak, beraien dimentsio konplexuena lortzen dute hemen, eta lehen bigarren mailakotzat genituen artistak, hitza hartzen dute, intelektuala eta beste kolektiboen arteko solidaritate lotura berriekin, mendebaldeko mundu europarrean ezarrita daude arauei aurre eginez.

Museoaren bilduma artxiboan gorpuztu eta elkar lotzen diren narrazioen sorreran oinarritzen da. Autonomia estetikoa barreiatu egiten da, maila berean, dokumentuak, artelanak, liburuak, aldizkariak edo argazkiak jarriz. Nahasketa honek aldizkako narrazioak eskaintzeko aukera emateaz gain, jakintza, esperientzia estetikoa eta momentu historiko jakin batetik ikasteko aukera ematen digute. Eginkizuna artxiboen artxiboa sortzea da, batak besteari hitza eta artxibatzeko, birpentsatzeko eta berea den historia kontatzeko gaitasuna emanez. Pilaketa kapitalistari aurre eginez, eredu honetan historiak jasotzen dituen artxiboa aberatsagoa da, baina hauek eskaintzen dituena ez da pobreagoa. Hori horrela, historia behealdetik hasten da eta memoria eta jabetza alde batera uzten ditu.

 

 

Edificio Sabatini Museo Reina Sofía