Doako sarrera akreditazioarekin

Museoko leihatiletan sarrerak jaso, kasu bakoitzean baliozkoa den eta behar bezala eguneratuta dagoen egiaztagiri ofiziala aurkeztu ondoren. Agiri horrek ikusteko moduan adieraziko du balio-epea edo iraungitze-data.

Dokumentuek argazkirik ez badute, NANa edo pasaportea erakutsi beharko da.

 • 18 urtetik beherakoak
 • 65 urtetik gorakoak
 • 18 eta 25 urte bitarteko edozein titulazioko ikasleak (atzerriko ikasleei gomendatzen zaie nazioarteko ikasle-txartela (ISIC) aurkeztea)
 • Arte Ederretan, Kontserbazioan eta Zaharberritzean, Historian eta Artearen Historian Gradu eta Graduondoko ikasketak egiten ari diren 25 urtetik gorako ikasleak
 • Kazetariak
 • Gazte txartelaren edo agiri baliokidearen titularrak
 • Madrilgo Erkidegoko Garraio Abonamenduaren titularrak, 26 urte bete arte (abonamendua eta NANa aurkeztu beharko dira leihatila espresean)
 • Gutxienez % 33ko desgaitasuna duen pertsona, Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bategina onartzen duen azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz. Testu bategin hori abuztuaren 1eko 26/2011 Legearen azken xedapenetatik bigarrenean aurreikusitakoa aplikatuz ezarri zen (26/2011 Legea, Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzko Nazioarteko araudia Konbentzioari egokitzekoa). Museora doan sartu ahal izango da, ezinbestekoa izanez gero bisita egiteko, desgaitasuna duenari laguntzen dion pertsona bat eta beharrizan hori erakutsitako ezintasun-txartelean edo ebazpenean azaldu beharko da.
 • Legezko langabezia-egoeran dauden pertsonak
 • Jardunean dauden irakasleak (atzerriko irakasleei nazioarteko ITIC irakasle-txartela aurkeztea gomendatzen zaie)
 • Gutxienez heldu bat eta hiru ondorengo (edo bi, horietako batek desgaitasunen bat badu) osatutako familia-taldeak, familia ugariaren titulu berean sartuta daudenak
 • Turismo Gida Ofizialak
 • Espainiako Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioari atxikitako museoetan lan egiten dutenak
 • Reina Sofia Arte Zentroa Museo Nazionalaren Errege Patronatua
 • Reina Sofia Museoaren Fundazioa
 • Reina Sofia Arte Zentroa Museo Nazionalaren Lagunak Fundazioa
 • Reina Sofia Arte Zentroa Museo Nazionalaren kultur ondasunen emaileak
 • Museoko kultur boluntarioak
 • L 'Internationale konfederazioko kide diren erakundeak
 • Bazkideek Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Fundazioaren ABONOTEATRO txartelaren harpidetza egin zuten (2023ko urriaren 1etik 31ra)
 • Museoaren fidelizazio programako kidea
 • Honako elkarte hauetako kideak:

A Colectiva (Asociación Profesional de Artistas de Galicia)
AAVA (Asociación de las Artes Visuales de Asturias)
AAVIB (Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears)
Acción! MAD (Asociación Acción! MAD)
AEM (Asociación Española de Museólogos)
AICAV (Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales)
ANABAD (Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Museólogos)
APROHA (Asociación Profesional Española de Historiadores del Arte)
AVA Castilla y León (Artistas Visuales Agrupados de Castilla y León)  
AVAEX (Asociación de Artistas Visuales y Asociados de Extremadura)
AVAM (Artistas Visuales Asociados de Madrid)
AVVAC (Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló)
CIMAM (Comité Internacional de Museos de Arte Moderno)
COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid)
Consorcio de Galerías españolas de Arte Contemporáneo
GEIIC (Grupo Español del International Institute for Conservation)
IAA/AIAP (International Association of Art/Association Internationale des Arts Plastiques/Asociación Internacional de Artes Plásticas)
IAC (Instituto de Arte Contemporáneo)
ICOM (Consejo Internacional de Museos)
ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios)
MAV (Asociación de Mujeres en las Artes Visuales)
PAAC (Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya)
UAVA (Unión de Artistas Visuales de Andalucía)
UNION AC (Unión de Artistas Contemporáneos de España)