Miquel Villà Bassols

Barcelona, Spain, 1901 - 1988