Enéias Tavares Santos

Marechal Deodoro, Alagoas, Brazil, 1931