Frank Stella / Malden, Massachusetts, USA, 1936

Share