Ilya Kabakov / Dnipropetrovsk, Ukraine, 1933

Share