Augusto (Augusto Fernández Sastre) / Logroño, Spain, 1887 - Mexico City, Mexico, 1975