Enéias Tavares Santos

Marechal Deodoro, Alagoas, Brasil, 1931