Serveis

Atenció al visitant

QUEIXES I SUGGERIMENTS

Els visitants poden presentar queixes, suggeriments o felicitacions sobre els serveis prestats pel Museo, segons el procediment establert en el RD 951/2005, de 29 de juliol, als llocs i de les formes que es detallen seguidament:

Presencial: als taulells d'informació de l'edifici Nouvel i a la seu del Palacio de Velázquez

Telemàticament: per correu electrònic, incloent-hi la signatura electrònica de l'interessat en quejasysugerencias@museoreinasofia.es i a la seu electrònica del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Correu postal: enviant una carta signada a l'adreça: Museo Reina Sofía. Queixes i suggeriments. Calle Santa Isabel 52, 28012 Madrid.

GUARDA-ROBA I CONSIGNES

Edifici Sabatini
Hi ha diverses grandàries de consignes: 43 x 42 x 31 cm / 88 x 42 x 31 cm / 88 x 42 x 64 cm

Edifici Nouvel
Dimensions de consignes: 29 x 34,5 x 42 cm

No està permesa l'entrada a les sales d'exposició amb motxilles, bosses, maletes i altres objectes. Es permet accedir-hi amb bosses de petita grandària, als quals es porten objectes personals i motxilles de grandària reduïda (˂ 30x30 cm). En el cas d'accedir-hi amb motxilles de grandària reduïda han de portar-se a la part davantera del cos, per evitar molèsties a la resta de visitants o ocasionar frecs amb les obres.

Es permet el dipòsit de patins, monopatins i patinets a les consignes, sempre que les dimensions de les quals es trobin disponibles ho permetin. No està permès el dipòsit de patinets elèctrics.

Les seus del Parque del Retiro, Palacio de Cristal i Palacio de Velázquez no disposen d'aquest servei.

BEBÈS

Els visitants disposen de préstec de motxilles portabebès en els dos guarda-robes.

Hi ha canviadors de bebès als lavabos de l' Edifici Sabatini, Planta 2 i Planta 4 i Edifici Nouvel, entreplanta E0 i Cafeteria - Restaurant.
WIFI AL MUSEU

Te convidem a conectar-te a la nostra red Wi-Fi.
A l'edifici Sabatini, Plantes 1, 2 i 3, a la cafeteria de l'edifici Nouvel i a la Biblioteca.

ASISSTÈNCIA SANITÀRIA

El museu disposa d’un servei d’assistència sanitària al qual es pot acudir davant una emergència. Està situat al claustre de l'edifici Sabatini.

PÀRQUING BICICLETES

Hi ha tres aparcaments públics per a bicicletes a l’exterior del museu. Un a l' accés de l'Edifici Nouvel i dos més a l' accés de l'Edifici Sabatini.

Durant la visita

21ºC

Les sales d’exposició es mantenen a una temperatura constant de 21º C. En dies càlids recomanem fer la visita amb una peça d’abric

Menos de 14 años

Els nens i les nenes han d'anar-hi acompanyats per un adult. És important que els adults procurin mantenir els nens o les nenes al costat, de manera que evitin que toquin les obres d'art de les sales.

Menores acompañados por un adulto

Els visitants menors de 14 anys han de fer la visita acompanyats per un adult. Qualsevol entre 14 i 18 anys que vulgui visitar el Museu sense un adult haurà d'ensenyar el document d'identitat.

Fotografías

Està permès realitzar fotografies sense flaix, sense trípode, sense pal de mòbil o qualsevol altre element d'estabilització de càmeres fotogràfiques a totes les seus, excepte als llocs als quals s'indiqui el contrari.