Punt d’Informació d’Educació


QuÈ És?

El Punt d’Informació d’Educació és un servei d’atenció dirigit a tots els públics interessats a conèixer l’oferta educativa del museu i, especialment, als grups de nens i adults que s’hi acosten per primer cop, o que ja el coneixen i pretenen descobrir-lo des de noves perspectives.


On?

El Punt se situa a la planta 1 de l’edifici Sabatini i està obert al públic cada diumenge de 10.00 a 14.00 h.


COm?

Els informadors encarregats d’atendre aquest servei ofereixen assessorament específic per al públic familiar a través de diverses vies:

- Dialoguen amb cada grup, amb l’objectiu de conèixer la seva experiència prèvia al museu, els seus interessos i el temps de què disposen per fer la visita.

- Proposen una o diverses possibilitats de recorregut per acostar-se a la col·lecció, basant-se en les expectatives i necessitats del grup.

- Distribueixen material didàctic gratuït que permet a nens i adults portar a terme un recorregut de manera autònoma.

- Informen sobre les activitats programades pel museu per a aquest sector de públic, reben els participants i gestionen l’avaluació que en fan.

Recursos educatius

Vídeo sobre la mediació cultural del museu

Punto de Información de Educación. Planta 1, Edificio Sabatini

Asesoramiento ofrecido desde el Punto de Información de Educación