Punt d’Informació d’Educació


QuÈ És?

El Punt d’Informació d’Educació és un servei d’atenció dirigit a tots els públics interessats a conèixer l’oferta educativa del museu i, especialment, als grups de nens i adults que s’hi acosten per primer cop, o que ja el coneixen i pretenen descobrir-lo des de noves perspectives.


On?

El Punt se situa a la planta 1 de l’edifici Sabatini i està obert al públic cada diumenge de 10.00 a 14.00 h.


COm?

Els informadors encarregats d’atendre aquest servei ofereixen assessorament específic per al públic familiar a través de diverses vies:

- Dialoguen amb cada grup, amb l’objectiu de conèixer la seva experiència prèvia al museu, els seus interessos i el temps de què disposen per fer la visita.

- Proposen una o diverses possibilitats de recorregut per acostar-se a la col·lecció, basant-se en les expectatives i necessitats del grup.

- Distribueixen material didàctic gratuït que permet a nens i adults portar a terme un recorregut de manera autònoma.

- Informen sobre les activitats programades pel museu per a aquest sector de públic, reben els participants i gestionen l’avaluació que en fan.

Recursos educatius

Vídeo sobre la mediació cultural del museu

Punt d’Informació d’Educació

Asesoramiento ofrecido desde el Punto de Información de Educación