Mediació cultural

La mediació cultural sorgeix com a resposta a la necessitat del museu de promoure noves vies de comunicació amb el visitant i de posar al seu abast els continguts desplegats, tant en la col·lecció com en les exposicions temporals. Amb aquests objectius, el març de 2011 es posa en marxa un servei gratuït i continuat, ofert per un grup de mediadors culturals i dirigit al públic general que acudeix al museu de manera autònoma.

El projecte de mediació es materialitza en diverses iniciatives, entre les quals s’inclouen l’assessorament individualitzat al visitant i la possibilitat d’acudir a les àrees d’interpretació de la col·lecció, situades a la segona i la quarta planta del museu. A això cal afegir-hi el desenvolupament d’un programa diari de visites comentades, juntament amb la disponibilitat de materials per dur a terme visites autònomes. Tots els dispositius de mediació pretenen que el visitant conegui els criteris que han guiat la disposició de la col·lecció i que n’ampliï les possibilitats de lectura.

Vídeo sobre la mediació cultural del museu

Los Mediadores Culturales se distinguen por sus camisetas rojas

mediación