Entrada gratuïta amb acreditació

Recollida d’entrades a les taquilles del Museu en presentar el document oficial acreditatiu vàlid per a cada cas. És imprescindible que hi consti la data de caducitat.

Se’n podrà beneficiar tothom que pugui acreditar aquesta condició, independentment de la seva nacionalitat.

En el cas que els documents no incloguin fotografia, s’haurà d’ensenyar el DNI o el passaport.

 • Menors de 18 anys
 • Majors de 65 anys
 • Estudiants fins als 25 anys (recomanem als alumnes estrangers presentar el carnet internacional d’estudiants, ISIC)
 • Periodistes
 • Titulars del carnet jove o document equivalent
 • Persones amb discapacitat. També podrà accedir al Museu de forma gratuïta la persona que l’acompanyi, sempre que aquesta sigui imprescindible perquè la persona amb discapacitat pugui realitzar la seva visita (aquesta circumstància ha de constar a la targeta i/o resolució de discapacitat expedida pels organismes de les administracions públiques)
 • Desocupats
 • Grups familiars integrats per almenys un adult i tres descendents (o dos si un d’ells té alguna discapacitat), inclosos en el mateix títol de família nombrosa
 • Personal docent (recomanem als professors estrangers presentar el carnet internacional de professor, ITIC)
 • Guies oficials de turisme
 • Fundación Museo Reina Sofía
 • Fundación Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
 • Personal que presta els seus serveis en els museus adscrits al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte d’Espanya
 • Institucions membre de la conferederació L' Internationale
 • Membres de les següents associacions:

A Colectiva (Asociación Profesional de Artistas de Galicia)
AAVA (Asociación de las Artes Visuales de Asturias)
AAVIB (Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears)
Acción! MAD (Asociación Acción! MAD)
AEM (Asociación Española de Museólogos)
AICAV (Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales)
ANABAD (Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas)
APROHA (Asociación Profesional Española de Historiadores del Arte)
AVA Castilla y León (Artistas Visuales Agrupados de Castilla y León)  
AVAEX (Asociación de Artistas Visuales y Asociados de Extremadura)
AVAM (Artistas Visuales Asociados de Madrid)
AVeR (Artistas Visuales en Red)
AVVAC (Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló)
CIMAM (Comité Internacional de Museos de Arte Moderno)
COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid)
Consorcio de Galerías españolas de Arte Contemporáneo
GEIIC (Grupo Español del International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works)
IAA/AIAP (International Association of Art/Association Internationale des Arts Plastiques/Asociación Internacional de Artes Plásticas)
IAC (Instituto de Arte Contemporáneo)
ICOM (Consejo Internacional de Museos)
ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios)
MAV (Asociación de Mujeres en las Artes Visuales)
PAAC (Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya)
UAVA (Unión de Artistas Visuales de Andalucía)
Unión AC (Unión de Artistas Contemporáneos de España)