Entrada reduïda amb acreditació

50% Per a voluntaris culturals, membres de famílies nombroses, personal de museus no adscrits al Ministeri de Cultura i Esport.

Recollida d'entrades a les taquilles del Museo, després de presentar el document oficial acreditatiu vàlid en cada cas i degudament actualitzat, que mostri de manera visible el període de validesa o la data de caducitat.


En el cas que els documents no incloguin fotografia, s'hi haurà de mostrar el DNI o el passaport.