Buscar

Entrada gratuíta con acreditación

Recollida de entradas nos despachos de billetes do Museo, tras presentar o documento oficial acreditativo válido para cada caso. É imprescindible que este reflicta a data de caducidade.

Poderán beneficiarse todos os públicos que poidan acreditar esta condición, independentemente da súa nacionalidade.

No caso de que os documentos non inclúan fotografía, deberase mostrar o DNI ou o pasaporte.Menores de 18 anos.

  • Maiores de 65 anos
  • Estudantes ata 25 anos (recoméndase aos alumnos estranxeiros presentar o carné internacional de estudantes, ISIC)
  • Xornalistas
  • Titulares de carné xove ou similar
  • Persoas con discapacidade. Tamén poderá acceder ao Museo de forma gratuíta a persoa que a acompañe, sempre e cando esta sexa imprescindible para que aquela poida realizar a súa visita (debe constar esta circunstancia na tarxeta de discapacidade expedida polos organismos das administracións públicas)
  • Desempregados
  • Persoal docente (recoméndase aos profesores estranxeiros presentar o carné internacional de profesor ITIC)
  • Grupos familiares integrados por polo menos un adulto e tres descendentes (ou dous, se un deles ten algunha discapacidade), incluídos no mesmo título de familia numerosa
  • Guías oficiais de turismo
  • Persoal que presta os seus servizos nos museos adscritos ao Ministerio de Educación, Cultura e Deporte de España

Os membros das seguintes asociacións:

Os integrantes das seguintes institucións e asociacións deben recoller a súa entrada no mostrador de acceso preferente do edificio Sabatini.

Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Real Asociación de Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Donantes de bienes culturales al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  
Voluntarios culturales en el Museo
AA (Asociación de les Artes Visuales d’Asturies)
AAVIB (Associació d’artistes Visuals de les Illes Balears)  
AAVC (Associació d’Artistes Visuals de Catalunya)  
AAVAM (Asociación de Artistas Visuales Asociados de Madrid)  
AEM (Asociación Española de Museólogos)  
AICAV (Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales)  
Apme (Asociación Profesional de Museólogos de España)  
anabad (Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Museólogos)  
AVA (Asociación de Artistas Visuales Agrupados de Castilla y León)  
AVER
AVVAC (Associació de Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló)  
bank of america
CIMAM (Comité Internacional de Museos de Arte Moderno)  
COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid)
Fundación ARCO
Fundación BS
GEIIC (Grupo Español del International Institute for Conservation)  
IAC (Instituto de Arte Contemporáneo)  
ICOM (Consejo Internacional de Museos)  
ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios)  
MAV (Asociación de Mujeres en las Artes Visuales)
SOTHEBYS
Telefónica
UAAV

Share