Buscar

Entrada gratuíta con acreditación

 • Menores de 18 anos
 • Estudantes universitarios (carné universitario con data de caducidade)
 • Xornalistas en exercicio profesional
 • Cidadáns dos países membros da Unión Europea, países iberoamericanos e estranxeiros en situación legal de residencia en España, nos seguintes casos:
  • Maiores de 65 anos
  • Titulares de carné xove ou similar
  • Pensionistas
  • Persoas con discapacidade
  • Acompañante de persoas con discapacidade cando sexa imprescindible para a visita
  • Desempregados
  • Membros de familias numerosas
  • Persoal docente
  • Guías oficiais de turismo
 • Persoal adscrito a institucións museísticas:
  • Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
  • Real Asociación de Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
  • Donantes de bienes culturales al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
  • Portadores del Pasaporte Cultural
  • Universidad Carlos III de Madrid
  • Portadores del Cultural Passport, Universidad Europea de Madrid
  • Voluntarios culturales del Museo
  • Titulares de la tarjeta ArtPass
  • AA (Asociación Asturiana)
  • AAVAM (Asociación de Artistas Visuales de Madrid)
  • AAVC (Asociación de Artistas Visuales de Cataluña)
  • AAVIB (Asociación de artistas visuales de las islas Baleares)
  • AEM (Asociación Española de Museólogos)
  • AICAV (Asociación Islas Canarias de Artes Visuales)
  • ANABAD (Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Museólogos)
  • APME (Asociación Profesional de Museólogos de España)
  • AVA (Artistas visuales agrupados Castilla y León)
  • AVVAC (Artistes visuals de València, Alacant i Castelló)
  • CIMAM (International Committee of ICOM for Museums and Collections of Modern Art)
  • COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid)
  • FEAM (Federación Española de Asociaciones de Amigos de los Museos)
  • GEICC (Grupo Español del International Institute for Conservation)
  • IAC (Instituto de Arte Contemporáneo)
  • ICOM (Consejo Internacional de Museos)
  • ICOMOS (International Council on Monuments and Sites)
  • MAV (Asociación de Mujeres en las Artes Visuales)
  • UAAV

 

Recollida de entradas no mostrador de acceso preferente do Edificio Sabatini.

  

Share