Cerca

Entrada gratuïta amb acreditació

 • Menors de 18 anys
 • Estudiants universitaris (carnet universitari amb data caducitat)
 • Periodistes en exercici professional
 • Ciutadans dels països membres de la Unió Europea, països iberoamericans i estrangers en situació legal de residència a Espanya, en els casos següents:
  • Majors de 65 anys
  • Titulars de carnet jove o similar
  • Pensionistes
  • Persones amb discapacitat
  • Acompanyant depersones amb discapacitat quan siga imprescindible per a la visita
  • Desocupats
  • Membres de famílies nombroses
  • Personal docent
  • Guies oficials de turisme
 • Personal adscrit a institucions museístiques:
  • Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
  • Real Asociación de Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
  • Donantes de bienes culturales al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
  • Portadores del Pasaporte Cultural
  • Universidad Carlos III de Madrid
  • Portadores del Cultural Passport, Universidad Europea de Madrid
  • Voluntarios culturales del Museo
  • Titulares de la tarjeta ArtPass
  • AA (Asociación Asturiana)
  • AAVAM (Asociación de Artistas Visuales de Madrid)
  • AAVC (Asociación de Artistas Visuales de Cataluña)
  • AAVIB (Asociación de artistas visuales de las islas Baleares)
  • AEM (Asociación Española de Museólogos)
  • AICAV (Asociación Islas Canarias de Artes Visuales)
  • ANABAD (Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Museólogos)
  • APME (Asociación Profesional de Museólogos de España)
  • AVA (Artistas visuales agrupados Castilla y León)
  • AVVAC (Artistes visuals de València, Alacant i Castelló)
  • CIMAM (International Committee of ICOM for Museums and Collections of Modern Art)
  • COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid)
  • FEAM (Federación Española de Asociaciones de Amigos de los Museos)
  • GEICC (Grupo Español del International Institute for Conservation)
  • IAC (Instituto de Arte Contemporáneo)
  • ICOM (Consejo Internacional de Museos)
  • ICOMOS (International Council on Monuments and Sites)
  • MAV (Asociación de Mujeres en las Artes Visuales)
  • UAAV

  

Recollida d’entrades en el mostrador d’accés preferent de l’Edifici Sabatini

Share