Cerca

Entrada gratuïta amb acreditació

 • Menors de 18 anys
 • Estudiants universitaris (carnet universitari amb data caducitat)
 • Periodistes en exercici professional
 • Majors de 65 anys
 • Titulars de carnet jove o similar
 • Pensionistes
 • Persones amb discapacitat
 • Acompanyant depersones amb discapacitat quan siga imprescindible per a la visita
 • Desocupats
 • Membres de famílies nombroses
 • Personal docent
 • Guies oficials de turisme
 • Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
 • Real Asociación de Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
 • Donantes de bienes culturales al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
 • Voluntarios culturales del Museo
 • Personal adscrit a institucions museístiques:

Membres de les següents associacions:

Recollida d’entrades en el mostrador d’accés preferent de l’Edifici Sabatini

 • AA (Asociación Asturiana)
 • AAVAM (Asociación de Artistas Visuales de Madrid)
 • AAVC (Asociación de Artistas Visuales de Cataluña)
 • AAVIB (Asociación de artistas visuales de las islas Baleares)
 • AEM (Asociación Española de Museólogos)
 • AICAV (Asociación Islas Canarias de Artes Visuales)
 • ANABAD (Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Museólogos)
 • APME (Asociación Profesional de Museólogos de España)
 • AVA (Artistas visuales agrupados Castilla y León)
 • AVVAC (Artistes visuals de València, Alacant i Castelló)
 • CIMAM (International Committee of ICOM for Museums and Collections of Modern Art)
 • COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid)
 • GEICC (Grupo Español del International Institute for Conservation)
 • IAC (Instituto de Arte Contemporáneo)
 • ICOM (Consejo Internacional de Museos)
 • ICOMOS (International Council on Monuments and Sites)
 • MAV (Asociación de Mujeres en las Artes Visuales)

Share